Geschiedenis

Begin jaren ’50 hadden de mensen van Groenlaren-Geneycken zelf een private school opgericht. Het schooltje telde ± 40 lagere schoolkinderen. Een schoolgebouw was er niet. De klassen waren ondergebracht bij mensen die “een kamer over hadden”.

Geneiken had al een kleuterschool. Dit schooltje behoorde tot het katholieke net en was in het oude gildezaaltje naast het huis van de familie Theunis ondergebracht. Marie-Louise Ickmans was de enige kleuterjuf van die kleuterschool en daarom was zij haar eigen schoolhoofd.

De heer Louis Wellens, gemeenteraadslid van Lummen, vroeg aan toenmalig burgemeester, Ridder Edmond de Fabribeckers, om in Groenlaren-Geneycken een gemeenteschool op te richten die de private school zou vervangen.

Op 30 december 1954 ging de gemeenteraad van Lummen over tot de stemming om een gemeenteschool op te richten. De uitslag: één stem vóór en tien onthoudingen.

De gemeenteschool was geboren!

Donderdag, 1 september 1955, was het zover.
Er was nog geen schoolgebouw. De hele schoolbevolking kwam samen bij het huis van de familie Stockmans in de 6-Septemberstraat, waar de klassen verdeeld werden.
Het 1ste, 2de, 7de en 8ste leerjaar trokken met z’n allen naar het huis van Charel Daniëls in de Groenlarenstraat.
Het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar bleven in de ruimte die de familie Stockmans ter beschikking had gesteld.

In 1956 namen burgemeester Ridder de Fabribeckers en schepen van onderwijs Jozef Pools samen het initiatief om een schooltje te laten bouwen.
Aannemer Postelmans heeft het ‘landelijk schooltje’ mogen realiseren.

April 1957: paasvakantie.
Voor de leerkrachten en de leerlingen luidde een nieuwe tijd in. Iedereen stak een handje toe bij het verhuizen van het schoolmateriaal naar de ‘nieuwbouw’.
Ook het kleuterklasje nam zijn intrek in het nieuwe schoolgebouw.

De school groeide.
In de jaren ’60 werd een prefablokaal gebouwd.
Naast het prefablokaal bouwden de ouders van de kleuters eigenhandig een klaslokaal.

In de jaren ’90 moest er een klaslokaal bijgemaakt worden. Daarvoor werd de bestaande bouw verlengd en gerenoveerd.

Wegens plaatsgebrek en ’t Sjamajeeke die op zoek waren naar een nieuwe locatie, werd een nieuwbouw opgetrokken op de plaats waar vroeger de 2 kleuterklasjes stonden.
Het nieuwe gebouw was klaar in juni 2000.
Bij het inhuldigen van de nieuwbouw kreeg de school haar huidige naam ‘De Zonnebloem’.
De leerkrachten kozen die naam omdat een zonnebloem zich altijd naar de zon keert. Zij wensen dat ook de kinderen het leven van de zonnige kant bekijken.