Ouderraad

logo ouderraad

Wat:

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en de school.
Het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen wordt steeds voor ogen gehouden.
Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.
De ouderraad ondersteunt het pedagogisch project van het schoolbestuur volledig.
De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.

Hoe:

Door ontmoetingsactiviteiten te organiseren zodat ouders elkaar en de school (beter) leren kennen.
Alle ouders te informeren over de eigen werking en het schoolgebeuren.
Activiteiten te beleggen van sociale, culturele of sportieve aard voor de kinderen en hun ouders om de ouderwerking op school vorm te geven en eventueel creatieve en materiële ondersteuning te geven.

Leden:

Elke ouder wiens kinderen ingeschreven zijn in de Zonnebloem Geneiken is automatisch lid van de ouderraad.
Elke ouder is ook steeds welkom op de vergaderingen van deze ouderraad.

Voorzitter: Heidi Schoefs 
Ondervoorzitter: Heidi Sauvillers

Penningmeester: Ann Menten
Secretaris: Miriam Jans
Bestuursleden: Veronique Bomans, Esther Van Vinckenroye, Estel Smets