Schoolbestuur

Wij zijn een lagere school die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Schoolbestuur: Gemeentebestuur Lummen
Burgemeester: Luc Wouters
Schepen van Onderwijs: Betty Luyten